Tisztelt Kollégák!

A 60 éves Magyar Onkológusok Társasága (MOT®) 2019. november 28-30-án Budapesten, a Vigadóban rendezi XXXIII. Országos Kongresszusát.
A magyar rákgyógyítás elősegítése céljából a MOT® jelenleg több, mint 1300 regisztrált taggal, a korszerű onkológiai elveknek megfelelően, nemzeti értékként, 1957-től egyesíti a rákkutatástól és diagnosztikától a sokszakmás terápián át a rehabilitációig a hazai onkológiai ellátásban résztvevő orvosokat és szakdolgozókat.

Integráló társaságunk elnöki tisztét jelen ciklusban az onkológiai-sebészet képviseli, rávilágítva a szakterület hazai fejlődésének alapvető szükségességére. 2018-ban a MOT® hivatalosan egyesült a Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társaságával (MAGYOT), amely meghatározó szakmai szekcióként erősíti tovább társaságunkban a multidiszciplináris együttműködést.
Nemzeti összetartozásunkat alapelvként kezelve a MOT® és az Országos Onkológiai Intézet "Viribus unitis" néven onkológiai tanulmányi programot indított a Kárpát-medence onkológus kollégái számára, illetve a társaság onkológiai kutatóit szekcióba szervezte az innováció és a jövő onkológiájának elősegítése céljából. A kongresszus évében jelenik meg a Magyar Nemzeti Rákellenes Program (MNRP). A kormányprogram korszerű szakmai iránymutatás korunk népbetegsége, a rákbetegség ellen, melynek megvalósítása közös célunk, erkölcsi kötelességünk.

Soron következő országos kongresszusunk szakmai programja is a fenti, a nemzetünk egészségéért közösen tenniakaró, szakembereket és erőforrásokat egyesítő alap-célunkat tükrözi.

A kongresszus a leggyakoribb onkológiai megbetegedéseket szervrendszerenként, multidiszciplináris szemlélettel, a legújabb hazai és nemzetközi eredmények bemutatásával kívánja tárgyalni, de foglalkozik a ritka daganatok korszerű diagnosztikájával és ellátásával is.

Kiemelt témáink

 • a molekuláris diagnosztika,
 • a képalkotó diagnosztika újdonságai,
 • a multidiszciplináris klinikai együttműködés,
 • a sebészi onkológia, ezen belül a minimál-invazív- 
  és onkoplasztikus sebészet,
 • a gyógyszeres onkológia újdonságainak, 
  (mint pl. immuno-onkológia),
 • a korszerű sugárterápiának,
 • az onkológiai gyógyszerészet hazai helyzetének,
 • az életminőség és a gyógyítás eredményeinek betegközpontú 
  bemutatása (Patient Reported Outcome Measures (PROMs), nem utolsó sorban
 • a pszicho-onkológia, valamint
 • az alapkutatás és klinikai kutatás kapcsolatának megjelenítése.

A kongresszus tematikája aktív részvételhez kíván teret adni a MOT® szekcióiban koncentrálódó szaktudásnak, így szeretettel és érdeklődéssel várjuk a Gyógyszerterápiás Tudományos Szekció, a Szakdolgozói-, az Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekció, a Fiatal Onkológusok Szekciója tagjainak szakmai előadásait, de a kor elvárásainak megfelelően stratégiai partnerként szerepelnek a betegszervezetek és a szakmapolitika (MNRP) is.

A kétéves ciklust lezáró kongresszus egyben társaságunk legnagyobb ünnepe is, ahol büszkén emlékezünk és hálával köszöntjük az elmúlt évtizedekben a MOT-ért kimagasló munkát végző kollékákat, hazai és külföldi díszvendégeinket, és a hagyományiankat követve átadjuk a 2018-as és 2019-es Krompecher díjakat, valamint hivatalos folyóiratunk, a Magyar Onkológia 2018. évi legjobb közleményeinek járó díjakat is.
A kongresszuson kerül sor következő közgyűlésünkre, ahol új elnököt, elnökséget és vezetőséget, továbbá ellenőrző bizottságot és főszerkesztőt (Magyar Onkológia) választunk, hogy munkánk folyamatossága a jövőben is biztosított legyen.

A szervezőbizottság nevében mindent megteszünk, hogy hasznos és érdekes szakmai rendezvényt nyújtsunk tagjainknak, melyet kulturális programokkal, társasági eseményekkel kívánunk kiegészíteni, hogy a szakmai érdeklődés mellett a személyes barátságok elmélyítésére is lehetőséget nyújtsunk.
Minden érdeklődő, rákkutatással, vagy rákgyógyítással foglalkozó kollégát tudományos aktivitásra buzdítunk és szeretettel várunk Budapestre 2019. november 28-30-án!

Mátrai Zoltán
elnök

Nagy Péter
főtitkár